CAMBODIA

SIÊM RIỆP - PHNOM PÊNH

Giá tour : 3,990,000 VND
Độ dài tour : 4 ngày 3 đêm

KORONG - SHIHANOUK VILLE - POKOR

Giá tour : 3,990,000 VND
Độ dài tour : 4 ngày 3 đêm

HCM/SHIHANOUOK - POKOR - ĐẢO KORONG

Giá tour : 3,990,000 VND
Độ dài tour : 4 ngày 3 đêm

HCM/SIEMRIEP - PHNOM PÊNH

Giá tour : 3,990,000 VND
Độ dài tour : 4 ngày 3 đêm
HỖ TRỢ

0918.977.377 (028).2247.8348

0918.977.377