HONGKONG - TRUNG QUỐC

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Giá tour : 12,990,000 VND
Độ dài tour : 6 ngày 5 đêm

HONGKONG - DISNEYLAND - FREE DAY 1 NGÀY

Giá tour : 11,990,000 VND
Độ dài tour : 4 ngày 3 đêm

HONGKONG - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU

Giá tour : 13,990,000 VND
Độ dài tour : 5 ngày 4 đêm

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

Giá tour : 15,290,000 VND
Độ dài tour : 7 ngày 6 đêm
HỖ TRỢ

0918.977.377 (028).2247.8348

0918.977.377