slider

TUYỂN DỤNG

Tuyen Dung Vietkite Travel

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh của Vietkite Travel

  • 23/04/2020
  • 1710

Hiện nay, do mở rộng quy mô kinh doanh Công ty Vietkite có nhu cầu tuyển dụng lao động các vị trí tương ứng với các chuyên ngành làm việc tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng tuyển dụng và yêu cầu trình độ như sau. MỨC THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI […]