slider1slider2slider3

Ký hiệu visa của người nước ngoài vào Việt Nam

Một người nước ngoài muốn đến Việt Nam nếu không thuộc danh sách 26 nước được miễn thị thực visa này. Thì bắt buộc phải xin visa vào Việt Nam. Ngoài nhu cầu xin visa là du lịch, thì họ còn có những nhu cầu khác nhau. Chẳng hạn như là đầu tư, kinh doanh, thăm thân,… Hoặc là làm thẻ lao động hay miễn thị thực visa,… Vì vậy loại visa ban đầu mà người nước ngoài dùng để đến Việt Nam khá quan trọng. Nó sẽ quyết định cho việc làm những giấy tờ khác có đơn giản hoặc giảm chi phí hơn hay không. Để tiện theo dõi việc này, thì chúng tôi đã tổng hợp toàn bộ ký hiệu visa của người nước ngoài vào Việt Nam. Mọi thắc mắc gì, bạn có thể liên hệ hotline 0914.27.88.79 Ms Chi nhé!

Toàn bộ ký hiệu visa của người nước ngoài vào Việt Nam mới nhất 

KÝ HIỆU TRƯỜNG HỢP
NG1 Đây là ký hiệu visa của người nước ngoài vào Việt Nam. Nó dành cho loại thị thực Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoặc Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.
NG2 Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoặc Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. Thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
NG3 Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.
NG4 Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ.
LV1 Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
LV2 Đây là ký hiệu visa của người nước ngoài vào Việt Nam. Mục đích cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
ĐT Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
DN Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam.
NN1 Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
NN2 Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
NN3 là thị thực cấp cho người nước ngoài người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hoá, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.
DH Cấp cho người vào thực tập, học tập.
HN Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo.
PV1 Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.
PV2 Cấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.
Cấp cho người vào lao động
DL Cấp cho người vào du lịch.
TT Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.
VR Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác.
SQ Cấp cho các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, không quá 30 ngày cho người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam khảo sát thị trường, du lịch, thăm người thân, chữa bệnh.

Đây là toàn bộ ký hiệu visa của người nước ngoài vào Việt Nam. Nếu bạn cần thêm thông tin về hồ sơ để làm visa. Hoặc những thủ tục để làm thẻ lao động (work permit) hay thẻ tạm trú (TRC). Bạn có thể tham khảo tại đây.

Lượt Xem: 371

0914278879